Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 28. oktober 2010

Min gamle kammerat Jon er på besøg i Grønnedal. Han klargør til optagning af de opmålingsfartøjer der sejler på vestkysten i sommerhalvåret. En lørdag havde han dog fri, så jeg inviterede ham med på tur til Christianshavn. Jeg ville gerne vandre lidt imellem det inderste af bugten og ud imod Ellevodhytten for at se hvad vi mon kunne finde.

Vi startede langs med kysten, og kom til en fin pynt med et godt lavland bag. “Her kunne man da godt bo” blev vi enige om, og få øjeblikke senere gik vi direkte ind i et eskimohus! Sådan er det oftest med eskimoerne – vi tænker ret ens, så når jeg ser et sted hvor jeg tænker “her kunne jeg da godt bo”, så har eskimoerne som oftest været der!

IMG_3803.JPG

Ruinen ligger på højre side af næsset – grav i forgrunden

IMG_3802.JPG

Jon ved ruinen

Vi måtte ret højt op i fjeldet for at finde de eskimoiske grave. Men som så ofte før fandt vi dem til sidst i et par større gravfelter. Der var både åbne og lukkede grave, så Jon fik set en del skeletter den eftermiddag!

IMG_3805.JPG

En af de lidt mere spøjse grave!

IMG_3804.JPG

Fin lukket grav

Nordboerne har også boet i området, og på vej ned ad fjeldet vandrede vi direkte ind i en stor fårefold! Og stor er den! Det må have været et kæmpe arbejde at bygge sådan en fold. Den står på en ganske stejl skråning?? Jeg kan altså ikke altid forstå de nordboere 🙂 Men de har sikkert bygget der hvor stenene er lette at få fat i….

IMG_3813.JPG

Jon ved fårefolden

Panorama 3.JPG

Et STORT bygningsværk!

Panorama 5.JPG

Folden i forgrunden

Denne ruin er meget tydelig fra båd. Det sjove er at jeg ALDRIG har lagt mærke til den under mine sejlture! Nu skriger den i øjnene hver gang jeg kommer forbi 🙂

 

Read Full Post »

Umiddelbart syd for den sydligste pynt til indsejlingen til Qornoq fjord ligger en lille nordbogård. Den er svær at se, og ikke rigtigt egnet som turistmål. Man skal ha’ et godt øje for at få se den 🙂 Den ligger inderst i en lille bugt med fjelde tæt på de andre tre sider. Nogle gange undres jeg over hvorfor de dog har bosat sig hvor de har gjort! Den vestvendte bugt har heller ikke gjort det lettere. Oftest blæser det fra vest og sydvest, så som ankerplads hører den ikke til de bedste!

Panorama 1.JPG

Her har en nordbofamilie henslæbt deres liv

Sejler man herfra til sydligste pynt ved Qornoq bliver det hele noget mere interessant! Yderst på landtangen ved et smalt sund har eskimoerne haft en større boplads.

IMG_3725.JPG

En af de fine ruiner

Et meget interessant sted med masser af fine ruiner. Og det der gør den endnu mere interessant er at nordboerne også har været der! Lidt bort fra bopladsen ligger en lille fold bygget op ad en klippe!

IMG_3727.JPG

Lille nordbofold

Hvor der er en eskimoboplads er der som regel også grave. Så jeg vandrede op i fjeldet bag bopladsen og fandt da også en enkelt grav. Den var pænt lukket med undtagelse af en enkelt sten der var skredet væk fra siden, og gav adgang til selve graven. Det har en rævefamilie udnyttet, og jeg fandt masser af pelsrester efter dem 🙂

IMG_3732.JPG

Graven ses i forgrunden. Bopladsen er ude på pynten

IMG_3729.JPG

Graven tæt på

IMG_3733.JPG

John Arsuk på søndagstur

 

Read Full Post »

Syd for Grønnedal ligger et dejligt område med en stor indsø man kan sejle op i efter først at have navigeret et ganske smalt og stenfuldt sejlløb. Qornoq hedder det, og her har både nordboer og eskimoer boet.

Umiddelbart før sejlløbet skærer en dal ind i sydsiden af fjeldet. Den går helt op til indlandsisen, og er et dejligt sted at vandre. Der havde nordboerne en større gård liggende. Jeg tog et par kammerater med på tur til området. Valas ville fiske i elven, og Ulrik ville godt vandre, så efter at Mor Tekla var godt langt for anker skilles vore veje ved udmundingen af elven. Valas går på højresiden, og Ulrik og jeg på venstre bred hvor ruinen ligger.

Det blev en hård vandretur med megen højt krat og uvejsom terræn. Der var også masser af både myg og fluer i den lune og stillestående luft i dalen. Det har ellers ikke været nogen stor plage i år, men her var det!

IMG_3691-1.JPG

I dette område lå gården. Rester af en mur ses i forgrunden

 

IMG_3692.JPG

Ulrik ved en af ruinerne

 

Vi var i råbeafstand til Valas der gik på den modsatte bred og fluefiskede, og han havde ikke held med sig. Vandet var helt mælkehvidt – det kommer direkte oppe fra indlandsisen. Vi besluttede at returnere til båden og sejle et andet sted hen. Valget faldt på Nuuk pynten, som er kendt som et godt fiskested. Ulrik og jeg havde ikke fiskegrej med, så vi tog gummibåden (brumbass) og sejlede lidt rundt og kiggede på området. Til sidst gik vi i land på Nuuk ø lige overfor pynten hvor Valas stod og fiskede. Endnu en ø som jeg aldrig har været på, og endnu engang fandt vi spor efter eskimoer! Hele dette område må ha’ været et fantastisk godt sted for dem. Hvor jeg end kigger hen finder jeg næsten altid spor efter eskimoer – spændende!

IMG_3696.JPG

Ulrik kigger ned på en gammel eskimoruin

Når jeg går rundt og leder efter eskimoefterladenskaber finder jeg enten en ruin eller en grav først. Og finder man bare een af delene, så er det bare at lede videre efter det andet! Så Ulrik og jeg gik øen rundt og blev belønnet med flere fine grave.

IMG_3698-1.JPG

Ulrik ved fin grav på Nuuk ø

 

IMG_3699.JPG

Lidt knogler fandt vi også!

 

 

Read Full Post »